ANA SAYFA
     UN SANDIÐI

 

  Un Sandýðý

Hakkýnda Ne Dediler ?

  Un sandýð - 1

  Un sandýð - 2

  Kitabý Nasýl Alýrým?

     MEHMET GÖÇER

 

  Hayatý

  Yaptýklarý

  Eshab-ý Kehf Hakkýnda

Yaptýðý çalýþmalar

 

     LÝNKLER

 

  www.elbistaninsesi.com

 

  www.yediuyurlar.com

 

   ZÝYARETÇÝ DEFTERÝ

  OKU           YAZ

     SAYAC

     ÝLETÝÞÝM

    SÝTE DESIGN BY

Mevlüt Köþker

 

    YAYINEVÝ

Elbistanýn Sesi Yayýnlarý
GÖÇER OFSET
Tel.: 0.344- 415 40 40
415 40 41 - 415 03 08
0 544 329 45 51
Her hakký mahfuzdur.
Ýzin alýnmadan iktibas edilemez.
www.elbistaninsesi.com
gazete@elbistaninsesi.com
Dulkadiroðlu Cad.Melek Sk. No:4
Elbistan

ESHAB-I KEHF GROTTAN I AFSHIN

”SJU SOVANDE”

 

 

Grottan Eshab-ý Kehf(Al-Kahf) ligger 5 km utanför staden AFSHIN i provinsen Kahramanmaras i Turkiet.

 Berättelsen om Eshab-ý Kehf Grottan är mycket mäktig; Under polyteiståldern hade sju tonåringar, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuþ, Dekarnuþ, Þazenuþ och Kafetatayuþ rymt från en grym kung, Dakyanus.

 De trodde på monoteism. De hade gömt sig i denna grotta tillsammans med en fåraherde och hans hund, Kýtmir. Eftersom fåraherden visade denna grotta för killarna.

 Dessa sju trogna personer hade sovit i 309 år och de hade sett att allt var olikt när de vaknade upp. Med vadslagning gick Yemliha till den grep staden för att köpa mat, men han arresterades av vakterna som tvingade honom att visa var de andra killarna fanns. Tillsammans med vakterna kom han till Grottan och gick in först. Efter honom gick vakterna in och såg inte något annat än ett fågelbo i, vilket det fanns sju sovande fåglar. För detta resonera är här också bekant som ”Sju sovande” killar.

 När jag startade att publicera den lokala tidningen ”Elbistan Sesi Gazetesi” i juli 1960, har jag haft en ambition som finner läget av den heliga Grottan av Eshab-ý Kehf, som den är ofta bekant. Jag forskade om Grottan i många olika böcker och varje gång hade jag fått i åtanke att Grottan lokaliseras i staden AFSHIN.

 Denna Grotta ger dess känt för att dela upp av Koranen, uppskattas som helgedom av Muslimer och Kristna. I faktum indikerar versen av heliga Koranen att Grottan som vara i AFSHIN och jag tror att alla mina forskningar hittills av ansedda källor kommer ytterligare att bevisa att de män som hade satt sig, deras lojala hjärtan och deras ungdomar att tjäna Gud upphovsmannen hade sovit i 309 år utan att vakna i Grottan Eshab-ý Kehf som finns i AFSHIN.

 Sådana källor ingår det bland annat Kubay Nazar från Kazakstan och den avlidne tidigare stadens böneledare(Mufti) Resit Yinanc i Elbistan som jag hänvisade till i min bok Mjöllåda(Un Sandigi). Jag spenderade min energi under årens lopp att betvinga som jag skrev Mjöllåda vilka av läsare är antagligen redan förtrogen med.

  Min forskning visar att det finns 33 heliga Eshab-ý Kehf grottor i världen. Jag förnekar inte förekomsten av någon av dem, som någon av dem skulle kunna vara platsen för den Heliga Grottan, men jag tror den verkliga platsen är att vara i AFSHIN, även om Allmäktiga Gud(Allah) vet sanningen.

 Som en professionell journalist använder jag Internet som det enklaste sättet att komma i kontakt med människor över hela världen. Jag kan kontaktas via min webbplats www.unsandigi.com där du kan hitta några avsnitt av mina två böcker. I de böckerna hittar du de tecknen om den Helige Eshab-ý Kehf.

 Tyvärr är det inte möjligt att publicera mina böcker på Internet. Experter säger att vissa delar av mina böcker redan lärs ut i skolorna och en del av en av mina böcker kallas "De som har sett tåget första gången” (Treni Ýlk Görenler) har det som lärs ut i vetenskap och litteratur fakulteten vid Kocaeli Universitet i Turkiet.

 Som jag har redan skrivit i min första bok (sidan 14) får du gärna kontakta mig med alla erfarenheter du anser att det är relevanta och de kan publiceras i min nästa bok och det kommer att bli en Evighets Berättelse.

 

Mina kontaktuppgifter:

Namn: Mehmet GOCER, Journalist och Författare

Adress: Elbistanin Sesi Gazetesi, Elbistan, K.MARAS/TURKIET

Tel: +90 344 415 40 40

Fax: +90 344 415 40 41

Mobil: +90536 544 5858

E-post: gazete@elbistaninsesi.com

 

 

 

INBJUDAN

TILL PÅVEN BENEDICT XVI TILL AFSHIN

 

Vänligen acceptera denna inbjudan att komma och se Eshab-ý Kehf Grottan, De ”Sju Sovande” som sov i 309 år för 2000 år sedan.

 Sju Sovande är ett exempel på livet efter döden och det som hände i en grotta i AFSHIN i Turkiet, som är registrerad i Heliga Koranen(Sura 18.verse 9-26).* Grottan är en så helig plats, därför som ledare för den romersk-katolska världen att komma och se det skulle du förklara denna heliga plats som en pilgrimsfärd område.

 Sju Sovande killar i Eshab i-Kehf sov i 309 år för 2000 år sedan, Jesus var apostlar och vänner. Gud kallade dem ''mina vänner, mina kamrater'' räddat dem från Dakyanus som skyddar dem i grottan medan de sov i 309 år. Inbjudan gäller även för alla chefer och anhängare av alla de stora religionerna i världen.

 Det finns förmodligen inget annat exempel på en sådan underbar bit av religiös arkitektur som vida överskrider de två största religionerna i världen. Det började i den kristna gånger i Turkiet och slutfördes under den islamiska perioden, predikstolen är i en helig grotta i Turkiet. Jag tror att ett av underverken i världen för alla de människor som skåda det.

 Den heliga grotta i Eshab i-Kehf talas om i den heliga Koranen som den plats där Sju Sovande sov i över 300 år. Trots många hävdar, har aldrig varit verkligt hittades, som fram till nu.

 

Jag har tillbringat 50 år att forska om var den berömda heliga grotta i Eshab i-Kehf och genom vetenskapliga processen och de synpunkter och validering av många experter kan jag nu visa Grottan och dess predikstol att vara i AFSHIN i Turkiet.

 Sådana experter ingår:

Abdullah GUNEN är dekanus för vetenskaplig fysik och litteratur fakulteten vid Gazi Universitet i Ankara i Turkiet, en utsedd expert som är godkänd av "civil domstol för fred" i AFSHIN.

 Prof. Dr. Birol Gürol är assistant av avdelningen för astronomi för fakulteten och biträdande Prof. Dr. Zekeriya MUYESSEROGLU är Assistant för Science fakulteten astronomi Institutionen vid Ankara Universitet vars följande utskrift, tror jag hjälper stöd för mitt yrkande:

 "Vi åkte till den Helige Grottan på 24/06/2005 vid 04:30.

 

Tillsammans med oss väntade de med all sina utrustningar för att registrera händelser i gryning. Det var många som ville se detta! Slutligen, vid 05:05 reste solen sig och solens strålar fyllde grotta där Sju Sovande sov. Fyra timmar senare försvann strålarna från grottan, precis som det hade skrivits i den Helige Koranen.

 Inspelningen av händelserna lades sedan fram för en domare bedöma för validering och en rapport som omfattar domaren slutsatser publicerades en månad senare.

 Även om jag inte kan offentliggöra denna rapport på min hemsida, nu är det min plikt att presentera alla i världen de resultat som kommer att underbygga mina påståenden om den Heliga Grottan bygger på min forskning av 50 år.

 * Islams Heliga Skrift Koranen: Sura 106, Vers 6-26

 

18:9 "Eller tror du att stipendiater(sju sovande) i grottan och inskriptionen var våra underbara tecken?"

 18:10 "När ungdomar sökt skydd i grottan, de sa:" Vår Herre! Bevilja oss barmhärtighet från dig, och ge oss en rätt kurs i vår affär."

 18:11 "Vi hindrade dem från att höra i grottan för ett antal år."

 18:12 "Då tog Vi upp dem som vi skulle kunna veta vilken av de två parterna var bäst lämpad att beräkna den tid som de varit."

 18:13 "Vi avser du deras historia med sanningen; säkert de ungdomar som trodde på sin Herre och vi ökade dem i vägledning."

 18:14 "och vi stärkte deras hjärtan med tålamod, när de stod upp och sade: Vår Gud är Herren av himlen och jorden, vi kommer inte på något sätt uppmana någon gud förutom Honom, för då vi borde ha sade en extravagant sak."

 18:15 "Dessa vårt folk har tagit gudar vid sidan av honom, varför gör de inte några tydliga myndigheten i sitt stöd? Vem är då mer orättvist att den som skapar en lögn mot Gud?"

 18:16 "Och när du överge dem och vad den dyrkan utom Allah, BEGIVA er för tillflykt till grottan, din Gud kommer att omfatta du till stor del av hans nåd och ge dig en lönsam kurs i din affär."

 18:17 "Och du kan se solen när den steg, ned från sin grotta mot den högra, och när den som lämnar bakom till vänster medan de var i ett stort utrymme i detta. Detta är de tecken på Allah, den som Allah guider, han är riktigt guidade en, och vem. Han orsakar att fela, du skall inte hitta honom någon vän att leda (honom) rätt." 

Kommentaren fortsätter genom Ayah 18-24.

 18:25 "Och de ligger kvar i sin grotta tre hundra år och (vissa) lägga till (en annan) nio."

 18:26 "Säg: Gud vet bäst hur länge de varit, till honom (sk) den osynlige saker av himmel och jord, hur tydligt synen och hur tydligt utfrågningen! Det finns inget att vara gaurdian för dem förutom honom, och han inte gör något Hans koppla på hans omdöme."

 

Översättning till svenska av Hüseyin Mirza Karagöz