Kayserili'nin Boş Küpü

 

    

        

Kayserili'nin Boş Küpü

Yıl 1900. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi âlimlerinden, aynı zamanda hafız olan Bedri Efendi (İnanç) o tarihte Kayseri medresesinde tahsil görmektedir.
Elbistan'ın Şemo'su gibi; Kayseri'nin de bir meczubu var; avam takımınca “Boş Küp” diye çağrılır. Ancak, O'nun hoşlanmadığı bir deyim var; “Vınıla Boş Küp” deyince son derece kızar, son derece sinirlenip tepki gösterir, diğer deyimle küplere biner.
Olacak ya, Bedri Efendi bir gece rüyasında, vahşi bir insan grubunun içine düşer. Balta, sopa vs. ile öldürmeye çalışırlarken, Boş Küp yetişir; “Bırakınız!.., bu bizim köyde okumaktadır” deyip onların elinden çekip kurtarır. Uyanır ki yatağın içinde. Korkudan dudağı çatlamıştır (uçuklama da denir).
Ertesi gün, Boş Küp'ün karşıdan geldiğini görmesiyle, halen de rüyanın etkisinde olan Bedri efendi; “Şunu bir yoklayım” der. Kendisini inciterek çağıran avam takımı gibi; “Vınıla Boş Küp” demesi üzerine: “Yaa; bıraksaydık da, vahşiler seni parçalasalar daha mı iyi olacaktı?” der. Bedri Efendi eline kapanıp özür diler. Zaten saygı gösterip, kendini bilmezler gibi hiç sinirlendirmeyen Bedri Efendi, bu olaydan sonra daha farklı yaklaşır, sıcak ilişkisini Elbistan'a dönünceye kadar aralıksız sürdürür, izzet-i ikramını esirgemez.
Kaynak;Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi İğde kasabasından olup ilçe merkezinde oturan, Teber Hafız namı ile anılan Teber Güneş..