Deve Kini

   

    

        

Deve Kini
Deve kini deyip geçmeyelim. Barışı seven ecdat, sulh sırasında, tarafları yatıştırırken; “…Deve kinli olmayınız” buyururlarmış. Büyüklerimiz halen de, iki müslümanın arasını görüp barışı sağlamaya çalışırlarken; “Deve kinli olmaya gerek yok. Müslümanın üç günden fazla küsülü durması haramdır” diyerek barışı gerçekleştirirler, gerçekleştirmeye çalışırlar.
Kitabıma taşıdığım olay, yaklaşık 1750'lerde, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı Ortaören köyünde yaşanır.
Hatay bölgesinin tek adamı durumunda olan, değerli şahsiyetler yetiştiren Mürseloğlu beyi, her yaz bir iki katar devesi, sürü sürü koyunları ile Binboğa, Hezenli, Elbistan'ın Sultankorusu ve Sarıçiçek dağlarında yaylaya çıkar. Beyin hanımının adını taşıyan Sultankorusu adı da oradan gelmektedir. Bu Koy, bu vadi o tarihlerde düz ova olup, sonradan kurulan; (Kara ve Keçe mağara köyleri ile Beyyurdu, Köşk, Horhor, Yapılı) ve çevresini içine alan köylerdir.
Hatay'dan kalkan koyun sürüleri, deve katarları ile Nisan ayında, Şardağı'nın güney etekleri olan İğde ovasına gelir. Yaylanın karı kalkıncaya kadar burada kalırlar ve o havalide otlarlar. Tarihi kalıntı ve eski eser açısından son derece zengin olan Ortaören köyünün ileri gelenlerinin başında Abdal (Erişkin şahsiyet demek) Ahmet, beyin develerinin mevsimlik çobanıdır. Bir gün aşırı huysuzluk yapan deveyi terbiye olsun diye döver. Bu dövmeden bir-kaç gün sonra bey gelir. Abdal Ahmet, durumu beye anlattığında; “Aman yavrum dikkat et; fırsatını bulursa o deve seni öldürür” der.
Ahmet, gece otlatırken o deveyi kontrol altına alır. Taşıdığı keçeyi içinde yatıyormuş süsü verir. Kendisi ileriden takip eder. Her gece keçeyi yokladığını görür. Bir gece börkünü keçenin baş kısmına koyar. İçine de yine bir şeyler koyup, profesyonel tiyatrocu gibi içinde yattığı izlenimi verir. Bu defa kesin yattığına inanan bu deve gece varıp bir hışımla keçeyi bacakları arasına alarak üstüne çöker. Geriden bu durumu da izleyen Abdal Ahmet, artık kendini yüzde yüz korumaya alarak görevini sürdürür.
Halen Ortaören'in üçte ikisini oluşturan Abdal Ahmetler kabilesi bu durumdan yeri geldikçe söz ederler.
Kaynak: Belediye Hizmet İş Şubesi eski başkanı Celal Kılıç.