Şu Şiire Göre Dadaloğlu Elbistanlıdır

   

    

        

Şu Şiire Göre Dadaloğlu Elbistanlıdır
 
    Kahramanmaraş iline bağlı Elbistan ilçesi Anbarcık Köyünden (Söğütlü adında şimdi kasaba)  olup İstanbul'da oturan şair Mustafa Uğur, eline geçirip bize getirdiği bir dergideki şiire göre ünlü avşar beyi Dadaloğlu Elbistanlıdır der. Okuyup kritik ve yorumunu yaptık. Dadaloğlu'nun bu şiirinin akış ve seyrine göre; (Ketizmen şimdiki adı Taşburun) köyü 3 km. alt kesiminde de Ceyhan menbaı Pınarbaşı son durağı olunca, konuşacak bir şey kalmıyor. Ben de Uğur'un bu görüş ve duygusuna katılarak, şiiri kitabıma taşımış bulunuyorum.
 
Dadaloğlu Şiirinde Şöyle Diyor:
Atım, kalk gidelim sılaya doğru
Tırnağını taşa vurmam düzünen
Koç yiğit de gurbet ele düşerse
Yanar bağrı ateşinen közünen
 
Bilirdim Kilis'i ezel ezeli
Çok olur oranın okur yazarı
Şirin olur Antep ile güzeli
Eğler koç yiğidi cilve nazınan
 
Karakuyu derler beyler dolanır
Orda içen Gödeli'de sulanır
Pazarcık suyunda gönlüm bulanır
Ötüşür ördeği turna kazınan
 
Ahir(*)  dağı'n erken geçin ağalar
Alişar çevresi bahçeler bağlar
Kısık'ın yöresi şol ulu dağlar
Karı yatar namlı namlı buzunan
 
Dadaloğlu'm der sılaya varalım
Orada dost hatırını soralım
Ketizmen'den Pınarbaşı'n bulalım
Eşe, Fatma oynar döner nazınan
(*:Ahır Dağı