Türkiye Cumhuriyeti
Nereden Nereye?

 

    

        

Türkiye Cumhuriyeti
Nereden Nereye?Bugünkü kuşak pek farkında değil olsa gerek, devletimizin bir zamanlar nerede olduğunu?
O günler, o yıllar, dünyaya gelen çocukların büyük bir çoğunluğu, bugünkü devlet yönetiminde görev almış ve ülke sorunlarını kucaklamış şahsiyetlerdir. Bu bilinen bir gerçek.
Görüntülü basından, yani T.V. ülkemize geldikten sonra, kitap okuyanın azaldığı da tartışılır durumda olduğu için, devletimizin bir zamanlar nerede olduğu bugün ile kıyaslanınca nereden nereye geldiğini belgelemek açısından; Isparta'ya bağlı Gelendost ilçesinde yaşanan ilginç olayı kaleme almış bulunuyorum:
Yıl 1960'lar. Günün kaymakamı köylünün dert ve sorunlarını mahallinde dinlemek, imkânlar ölçüsünde gerekeni yapmak azminde. Ancak, at veya eşekle gidip gelmenin zorluğundan ne de olsa tedirgin. Ama zor da olsa azimli, çünkü ister istemez bunu prensip edinmiştir.
Bu arada, il'in bazı birimlerinden (Bayındırlık, Sağlık, Tarım Müdürlükleri gibi) jeep v.b. motorlu araçlarla ilçeye gelip ilçeden sonra da köy ve kasabalara gidip geldikleri kaymakamın dikkatini çeker. “Ben de, bu ekiplerle köye gidip gelebilir miyim?” diye aklından geçirir, böyle olduğu taktirde zaman kaybı da olmayacağını imâ eder, bir yazı hazırlayıp valinin müsaadelerini talepte bulunur. Kaymakamın arzuhalini okuyan vali, birim âmirleriyle de görüşse gerek ki, bu durumun ildeki işleri aksatabileceği hesabını yaptıktan sonra olumsuz, cevabı yazısında şöyle der:
“…İlden gelen ekip köy ve kasabalardaki işi gördükten sonra akabinde geri dönmek zorunda olduğundan, sizin aynı araçla köye gidip gelmeniz uygun bulunmamıştır.”
“Bu itibarla siz yine eskiden olduğu gibi canlı araçlarla (at veya eşekle) ulaşım sağlamanız daha uygun görülmüştür.”
Evet, Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin nereden nereye geldiğinin canlı örneğini bugünkü kuşaklara bir ibret levhası olarak kitabımda sunduğumu sanıyorum.
Kaynak, Elbistan kaymakamı İsmail Küreci (2003)
Not: 1992-1995'ler arası Gelendost ilçesinde kaymakam iken dosya arasında gözüne ilişen, bir nevi tarihi belgeden edindiği bilgiyi bir sohbette dinlemiştim.