“Ashab-ı Kehf Afşin'dedir”

    

        

“Ashab-ı Kehf Afşin'dedir”

“Bilmeyenlerin Bilmesi Gerekir:”
“Kur'an-ı Kerim'in tarif ettiği Ashab-ı Kehf mağarası Afşin'dedir.”
Bu söz; Elbistan âlimlerinden Müftü Reşit Yinanç'a aittir. Yeri gelmişken merhum Reşit Efendinin bir anısını anlatmak isterim. Yıl 1930'lar. Ankara Hacı Bayram Veli Camii'nde vaaz vermektedir. Olacak ya, o gün ATATÜRK de Cuma namazı kılmak için aynı camidedir. Bilindiği gibi Reşit efendinin vaizde cemaati coşturdukça coşturması ünlüdür. Aynı aşk ve cezbe içinde cemaati ağlatır. Bu fasıl biter. Köşke dönen ATATÜRK Reşit Efendiyi makamına çağırtır. Vaazından memnun kaldığını ifade ettikten sonra; “Hoca sana bir şey soracağım, üzüm helâl da suyu niçin haram?” der. Reşit Efendi derhal cevap verir; “Annesi helâl da kızı niye haram?” cevabını vermesi ile O dehanın takdirini kazanır.
Ashab-ı Kehf, namı diğeri “Yedi Uyurlar” hakkında, bu zat-ı muhteremden bir vaazında şöyle dinlemiştim:
“Ashab-ı Kehf mağarası Afşin'dedir (Efsus, Yarpız, Efesus). Yurdumuzun bazı yerlerinde hatta, bazı yabancı ülkelerde de olduğu söylenir. Bu kutsal mekâna kimse sahip çıkmasın. Kur'an-ı Kerim'in Kehf Suresi'ndeki tarife göre bu yer Afşin'dedir. Cenabı Allah; “Ya Muhammed!..; O'nlar kralın zulmünden kaçarak bir mağaraya sığındılar. O mağara öyle bir yer ki, Güneş doğar doğmaz o mağaraya vururdu” diyor Ayet. Bu tarife uyan başka mağara varsa göstersinler.” diye konuşmuştu, yeri geldikçe de konuşurdu.
İşte delil, işte belge. Ama bunu böyle dememiz yeterli olmuyor. Yine; “O mağara bizde” diyenler reklamını yapıyor, gerçek; gerçekten sollanıyor. Biz de bu kitabın yazarı olarak buna için için üzülüyoruz.
“Yedi dereyi bir belen (tepe) keser” “Halep oradaysa, arşın burada”, “Kızım sana mı inanayım, gözüm sana mı?” gibi ata sözlerini konuşturmanın zamanı. Bu kutsal mağaranın alternatifi olmadığını dünyaya haykırmamızın vakti geldi diye düşünüyor, şu uygulamayı arz ve teklif ediyorum;Afşin Ashab-ı Kehf Koruma ve Yaşatma Derneği ilgili ve yetkililerine, Afşin Belediyesine ve diğer tüm ilgililere. Yıl 2002.
Mahkemeden alınacak olan tespit kararı, İngilizce, Fransızca ve Arapça başta olmak üzere birçok yabancı dillere çevrilerek, internetten site köşesi, başta görüntülü ve yazılı medya ve ajanslara da gönderilip, bu kapalı kutu açılsın, diğer deyimle tartışmalı durum sona erdirilsin. Bu konudaki tereddüt de böylece ortadan kalkmış ve kutsal kültürümüzün yeri kesin belli olsun, tartışması da sona ersin. Böylece; bilhassa Hıristiyanlar başta olmak üzere farklı dinlere mensup insanlar gelip, bu ilginç abideyi ziyaret edip Hacı olsun, Hidayete ersinler.
Biz bunu araştırmacı bir yazar olarak, yurdumuzun, hatta dünya insanlarının yüksek bilgisine sunuyor, merak edenleri gelip görmeye davet ediyorum. Hatta; Hıristiyan âleminin HACCI durumunda olduğu: caminin mihrap kısmındaki antik san'attan anlaşılmaktadır. Oradaki mihrabın alt kısmı Hıristiyan âleminin, üst kesiminin ise Müslüman âleminin mihrabı olduğu san'at figüründen anlaşılmaktadır.
Not:Böyle bir âbideden, külliyeden haberi olmayan; başta Hıristiyanlar olmak üzere tüm yabancı ülke insanlarının kulaklarını çınlatıyor, gelip, ziyaret edip HACCI olmalarını tavsiye ediyorum.