Elbistanlı Hukukçudan

Yüksek Savcılar Kurulu Üyelerine Ders

Sadettin Erten

    

        

Elbistanlı Hukukçudan

Yüksek Savcılar Kurulu Üyelerine Ders    

    İstanbul'da, (1890'lar) Kadı veya Müftü'lük imtihan  heyeti başkanının, “Elbistan'dan gelen  tüm  gençler başarılı oluyor. Bundaki sırr-ı hikmet nedir?” sorusuna; ”O yörenin üzerinden bâd-ı saba geçer. Onun için Elbistan ve çevresinin çocukları zeki olurlar” cevabını veren Halil Sırrı efendiyi haklı çıkartan  vaki örneklerden birisini daha sunuyorum, değerli okurlarımın, diğer deyimle  insanlık âleminin yüksek bilgisine.

   Olay; Ankara ile Kahramanmaraş ili Elbistan ilçesi arasında yaşanır.Yıl 1967. Tunceli Cumhuriyet Savcısı iken istifa ederek memleketi olan, Kahramanmaraş ili Elbistan'a gelip Avukatlığa başlayan Sadettin Erten, bir süre sonra yeniden göreve dönmek ister.

   Avukatlar barosundan aldığı mazbata (Belge) ve adalet komisyonunun çalışabilir kararı ile Danıştay Dava Daireleri Kurulu'na başvurur.

   Dosya no: 1967-791.

   Davacı: Sadettin Erten. (7642) (Eski Tunceli Cumhuriyet Savcısı.) Avukat- Elbistan

Davalılar:1-Adalet Bakanlığı Ankara

2-Yüksek Savcılar Kurulu Başkanlığı-Ankara.

    Davanın Özeti: Yüksek Savcılar Kurulu'nun, kendisinden istifade edilemeyeceğine dair, 8.7.1967 tarih ve 60 sayılı kararın iptalinden ibarettir.

   Dava Daireleri Kurulu Başkanı 4. Daire Başkanı Kemal Berken  başkanlığında, 9 daire başkanı, 9 da üyenin katılımı ile toplanır. Yüksek Savcılar Kurulunca “kendisinden istifade edilemez” kararının iptaline, 80 lira aylıkla eski görevine iadesine ittifakla karar verilir.

   Kararı alan davacı Sadettin Erten;”…Ben amacıma ulaştım. İnsan unsurunun yüceliğini takdir etmeyenlere bir nevi ders verdim. Ancak göreve dönmeyeceğim. Danıştay Dava Daireleri Kurulu'nun verdiği karar bana sürpriz olmadı. Çünkü doğrusu bu idi. Görevlerini yaptılar.” der.

Kaynak; durumu, merhum Sadettin bey'den bizzat dinlemiştim.

   Not: Sadettin Erten'in oğlu Mehmet Erten, halen Anayasa Mahkemesi Üyesi, diğer oğlu Hüseyin Atıf Erten de Yargıtay Cumhuriyet Savcısı.

   Yüksek Savcılar Kurulu gibi yüksek bir kurumu ve bağlı olduğu Adalet Bakanlığını, böylece Avukat Sadettin Erten dize getirmiş, üyelerine örnek bir ders vermiş oluyor.

   Halil Sırrı efendinin(Yinanç); dediği doğru. Üzerinden bâd-ı saba geçtiği için hep çocukları zeki olmaktadır. Ancak bunun bir zararı görülmektedir; Nasıl mı? Hepsi zekî olduğundan, hepsi liderlik yarışına girmekte, bu sebepten:

1-Bağlı olduğu il Kahramanmaraş'a 169 km uzak, Elbistan'ın vilayet olmasını,

2- Yurdun 4. büyük ovasına sahip, içinden 1 nehir, 4 çay geçmesine rağmen: “SU!..SU!..” diye  yanan toprağının sulanmasını sağlayacak, devleti yönlendiren hükümetleri ikna edip, planlanan barajların yapılmasını sağlayan bir lider çıkartamamıştır.